Stijn Helsen


Corona

Een zicht op de verspreiding van het Corona-virus over de wereld is te zien onder de volgende link: Corona-verspreiding.

Ik kan het niet laten..., kijken naar de "cijfertjes" die met Corona te maken hebben.
Deze pagina (het "Corona gedeelte") is vooral bedoeld om grafieken weer te geven. De worden goed up-to-date gehouden. De tekst bevat "bedenkingen", die ik maar nu en dan bekijk en update.
Hieronder geef ik een grafiek, waarbij ik de volgende bedenkingen/vragen/... heb:

Zwaar getroffen landen

 
 

Omdat VSA weggehaald werd, toch een aparte set grafieken van deze "koploper". Een eigenaardigheid hier is dat Trump al snel aangaf dat 100.000 tot 200.000 doden mogelijk was, veranderde hij van gedacht toen duidelijk werd dat hij gelijk kon hebben. Toen er ongeveer 40.000 doden waren, schatte hij het totaal aantal voorspelde doden op 60.000 - 65.000! Daar zijn we ondertussen al een tijd voorbij. En het is duidelijk nog niet gedaan.

Zou de piek (in de kurve van het aantal nieuwe (bevestigde) besmettingen) bereikt zijn in Brazilië. Hopelijk komt hier ook niet zo'n opflakkering als in de VS.

En wat brengt de toekomst voor Indië? Die ziet er momenteel (begin juli) ook nog onrustwekend uit.

Zwaarst getroffen landen

Een gelijkaardige set van grafiekjes voor wat landen rondom ons: (Aanvankelijk werd hier data van Nederland, België en Groot Britannië geplot, enerzijds buurlanden, maar anderzijds landen met gelijkaardige cijfers. De laatste groeit echter zo sterk dat deze eruit gehaald is, en vervangen door Zwitserland. Niet dat dit een buurland is..., maar wel een land met gelijkaardige cijfers.)
Op 20 juni besliste België (of Sciensano) om niet meer elke dag cijfers te publiceren. In het weekend zijn er geen cijfers. De plots met stijgingen filteren pieken naar nul eruit, maar niet als deze meer dan een dag duurt. Dit zorgt dus voor etra "piekerigheid". - correctie - Deze "besparing" heeft maar een weekend geduurd. Nog mensen vonden dit blijkbaar niet ideaal. Het verloop dus toch weer normaal, in België.
 

België en "omgeving"

Is de verschillende aanpak tussen enerzijds België en anderzijds Nederland en het Verenigd Koninkrijk merkbaar? Erg duidelijk is het toch niet! Rond 27 maart begon het aantal testen per dag in België te verhogen, wat een extra stijging geeft van het aantal gedetecteerde gevallen. België haalt Nederland zelfs terug in, wat aantal besmettingen betreft! De stijging van het aantal doden per dag is dan wel duidelijk lager dan Nederland. (De ziekenhuis-opnames worden hier wel niet getoond!')
Op 7 april werd doden van in wooncentra van de laatste dagen toegevoegd. Daardoor is er een grote sprong op deze dag. Worden doden in België en Nederland op dezelfde manier geteld? Dan zijn "wij" duidelijk niet beter af dan Nederland (ondanks of misschien juist omwille van het verschil in maatregelen / maatschappelijk gedrag?).

Belgische cijfers

Wat doe je tijdens "Corona-verlof" (= echt verlof, maar in Corona-periode) anders dan naar Corona-cijfertjes kijken, erover filosoferen, en grafiekjes maken....
Naar aanleiding van de huidige Belgische manier van presentatie van "de cijfers" (vergelijking van weekgemiddelden) illustreer ik deze manier, met twee besluiten:De bovenste grafiek geeft het aantal gerapporteerde besmettingen in België per dag in de week in een periode van redelijke constante cijfers (ongeveer 5 weken lang). Eronder is dezelfde data te zien, maar dan gewoon over de tijd en met bijkomend het voortschrijdend gemiddelde (telkens het gemiddelde over de laatste zeven dagen).
Ook werd datzelfde voortschrijdend gemiddelde gegeven, maar dan met een week naar achter verschoven, om gemakkelijk het verschil te zien met de week voordien. Dit laatste wordt gegeven omdat dit de vergelijking is die Sciensano ons elke dag weergeeft.
Het periodische gedrag van de gerapporteerde besmettingen, met toch een vrij constant gemiddelde, toont dat het wel nuttig is om deze manier van werken te gebruiken. Van de blauwe lijn van de onderste grafiek is het immers niet eenvoudig af te leiden of "de kurve" nu stijgt/daalt/constant blijft.
De vergelijking van dat gemiddelde met een week eerder lijkt me echter niet nodig. Enerzijds zorgt het voor een grote vertraging. Als de kurve 10 dagen geleden duidelijk lager was dan de dagen ervoor, moet de kurve opnieuw sterk stijgen om te merken dat deze terug aan het stijgen is. Er is wel een duidelijke reden om het gemiddelde te nemen over 7 dagen, maar niet om dan nog eens te gaan kijken naar 7 dagen terug. Een paar dagen terugkijken (of zelfs, met de nodige voorzichtigheid, 1 dag terugkijken) zou beter zijn, en zal sneller zorgen voor de detectie van "beweging van de kurve".

Nog een kleine opmerking: er wordt dikwijls gezegd "het gemiddelde van de laatste 7 dagen", maar eigenlijk geven ze dan het gemiddelde van 3 dagen terug met de 6 dagen voordien, omdat de cijfers van de laatste 2 dagen nog aangepast worden.

Verdeling over de bevolking

Hoe varieert de besmettingsgraad over leeftijd - en dit over de tijd. Omdat het veel lijnen zijn, probeerde ik met een "kleurige grafiek". Zie hieronder. Het is misschien niet goed zichtbaar, maar je kunt toch zien dat er een verschuiving is van de onderkant (oudere mensen) naar boven toe.


En waar? Sommige periodes geven een piek in het gehele land, in andere periodes is het lokaler. Ook is te zien dat het niet altijd dezelfde provincies zijn die het hardst getroffen zijn (kijk maar naar Limburg die eerst zwaar getroffen werd, maar nadien niet, terwijl Brussel eerst redelijk gespaard leef, maar nadien juist niet).

 

Nog een andere representatie

Data is op veel verschillende manieren te tonen. Mensen vragen hoe de relatieve gegevens zijn ten opzichte van de popualatie. Dat kan interessant zijn, maar ook mogelijk misleidend. Zijn er een aantal streken besmet, of is het globaal? Zijn het grote steden of uitgestrekte gebieden met mensen goed verspreid? Daarom (en ook omdat deze gegevens moeilijker te combineren zijn), geef ik deze niet. Een andere grafiek, ook met zijn nadelen, is het relatief aantal doden ten opzichte van het aantal bevestigde besmettingen (het werkelijk aantal zou interessanter zijn, maar dat is niet gekend). Vermits deze te maken is met de beschikbare data, geef ik deze:

Duitsland begon erg laag, maar begint nu toch ook te stijgen. Is het doordat er relatief minder getest wordt? (Ook daar zal de test-capaciteit zijn grenzen hebben.) Of begint de oudere populatie nu ook meer besmet te geraken?
Voor Italië zag het er lang niet goed uit. Deze bleef maar stijgen, ook al was de epidemie daar al zo lang bezig.
Ondertussen zorgt de tweede piek in de meeste landen voor een daling van het relatieve aantal doden. Dit heeft allicht verschillende oorzaken:

Verspreiding over de wereld

En nog een grafiekje, de (((bijna))) continue stijging van het aantal landen met besmettingen:

Zoals gezien kan worden in de animatie (zie bovenaan de pagina), zijn het wel niet altijd landen. Schepen zitten er ook tussen! Volgens de lijst van landen die ik heb, zijn er nog 24 landen "vrij van besmettingen" (van 206). Hier zijn kleine landen tussen (of licht bevolkte zoals Antartica), maar toch enkele grotere (Yemen hoorde hier lang bij, maar sinds 10 april niet meer). Zou het hier stoppen?

En nog wat grafiekjes. Hoe zit het met de verdeling over de werelddelen?


Duidelijk eerst Azië (China), dan Europa, Noord Amerika en opnieuw Azië. Ondertussen heeft Zuid-Amerika die andere drie bij-(/in-)gehaald. Andere werelddelen volgen, en gaat Afrika ook nog zo'n zware slagen krijgen? Waar dit continent lang amper zichtbaar was in deze grafieken, is dat toch al veranderd.
Hoe hoog gaat Noord Amerika gaan ten opzichte van Europa? (Europa heeft zo'n 666 miljoen inwoners, Noord-Amerika 592 miljoen.) En Azië met het allerhoogst aantal inwoners (4 miljard)?
Ondertussen is Europa het continent dat het duidelijkst een tweede piek toont (behalve Azië met eerst China, dan de rest). In september toont Noord-Amerika toch ook een tweede stijging.


Ter info, de populatie van de verschillende werelddelen is als volgt: (niet noodzakelijk recent(!))

Africa1216.643 miljoen
Asia4438.767 miljoen
Europe665.913 miljoen
North America591.654 miljoen
Oceania36.794 miljoen
Seven seas (open ocean)1.843 miljoen
South America418.538 miljoen

Opmerking

Tot 17/5 werden in de "change/day-grafieken" het verschil getoond tussen 2 opeenvolgende dagen. Hoewel bijvoorbeeld het aantal besmettingen of doden niet kan dalen (...), gebeurde dit volgens de cijfers toch. Ook kwamen er soms erg grote pieken voor, waardoor deze deze grafieken overheersten. Nu wordt er wat "gesmooth", wel met het gevolg dat deze niet meer volledig overeenkomen met de andere grafieken.

Referenties

De gegevens hier getoond, zijn gebaseerd op de gegevens beschikbaar op John Hopkins University (JHU).
De gegevens specifiek van België (zoals de grafieken per provincie en leeftijd) komen van Sciensano - ruwe cijfers.
Naast de data op deze site, kan het ook interessant zijn om de data op worldometer te bekijken. En als je daar bent, ga dan ook eens kijken wat er hier te zien is onder de "worldometer-link" (links bovenaan de pagina). Daar vind je allerlei andere "interessante getallen"...
Op OurWorldInData kun je ook heel wat numerieke informatie vinden. Bijvoorbeeld vind je er een (tov mijn "avi-tje") "verbeterde versie" van de verspreiding over de wereld en over de tijd (soort van "ruimtetijd" dus - maar dan niet relativistisch). Er zijn zowel heel wat interactieve grafieken als heel wat uitleg te vinden.
Een interessant kaartje is hier ook het relatieve aantal besmettingen ten opzichte van de testen. In belgië is dat al een tijd ongeveer 1%. Maar in sommige "problematische" landen, is dit boven de 10% (en momenteel (14/7) zelfs bijvoorbeeld 36% voor Argentinië en 62% in Mexico)!

Info
Voedselteam
English version
Links
Puzzel

Welkom op mijn homepage!

Wat meer persoonlijke informatie vind je op de info-knop.
Als lid van een voedselteam (Alken) vind je hier ook een pagina hierover.
Voor anders-taligen is ook een beperkte versie in het Engels toegevoegd.
Ook is er een pagina te vinden met links waar ik naar wilde verwijzen.
De laatste link hier links, is een link naar een puzzel die ik maakte in JavaScript. De hier getoonde versie is in het Engels omdat ik die code "openbaar" maakte, en daar ook in het Engels.

Toch nog dit...

Ik maakte onlangs een nieuwe website voor een duivenclub uit de buurt: Fondclub Ambiorix - De Vrede Tongeren. Deze kan ook altijd bezocht worden.

© 25/7/2000 door Stijn Helsen. email: stijnhelsen@skynet.be (!!niet stijn.helsen___, want dan kom je ergens anders terecht!!)